Агарков Михаил Абрамович (1913-2012)


Секція 1. Технології, матеріали, транспорт і логістика

В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко
Температура макро – и микропрерывистого шлифования

Н.В. Гончар
Влияние поверхностного деформационного упрочнения на выносливость деталей из сплава ЭИ698-ВД в области малоцикловой усталости

В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко
Вибродиагностика технологической системы при сверлении отверстий на станке с ЧПУ

В.Ф. Яни
Методические рекомендации по созданию электронного конспекта лекций по технической дисциплине на примере дисциплины «Электродинамика»

А.М. Будяцький, І.В. Федіна
Складності процесу обробки хромованих поверхонь та метод їх вирішення

С.В. Мироненко, Р.В. Ласка
Исследование устраняемости трещин на асфальтобетонном покрытии

К.В. Хомутова
Системний підхід до процесу керування процесом нанесення іоно – плазмових покриттів

С.В. Мироненко, К.С. Мироненко
Анализ влияния уровня аварийности в Украине на общую тенденцию дорожно-транспортной ситуации

А.М. Будяцький, А.В. Горішня
Методика використання будівельного 3D САПР з урахуванням нормативних документів

Секція 2. Автоматизація і комп’ютерні технології

Е.В. Савельева, А.В. Павлышко, А.О. Мамонтова
Проектирование имплантата тазобедренной кости в системе PowerSHAPE

Г.Ф. Сафонова
Аналіз існуючих САПР конструювання та моделювання одягу

А.М. Шеремєєв, О.В. Нарожний, П.С. Носов
Аналіз моделей прогнозування погодних умов для автоматизованої системи управління метеостанцією

М.С. Сафонов, О.Є. Яковенко
Прогнозування стану показників об’єктно-орієнтованої моделі в інформаційній системі

Ю.І. Косенко, П.С. Носов
Механізми ідентифікації та трансформації «знань» суб'єкта критичної інфраструктури

В.Ю. Высоцкий, В.Д.Гогунский
Поисковые алгоритмы для автоматизированного обучения

М.С. Сафонов, О.Є. Яковенко
Математична теорія стаціонарної черги в об’єктно-орієнтованому методі управління потоками даних

Секція 3. Управління проектами та якістю

Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко
Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні

І.О. Шахман, А.М. Шахман
Екологічна оцінка впливу підприємства ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» на водні ресурси Нижнього Подніпров’я

В.Б. Гончарова, Ю.П. Аносова
Метод проектної діяльності на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ І-ІІ р.а.

Секція 4. Математичні методи в механіці, економіці, екології

О.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Д.Є. Сухарев, А.М. Шахман
Оцінка енергії рентгенівських переходів в каонних атомах

Секція 5. Актуальні проблеми науки та освіти - теорія, практика, сучасні рішення

Т.О. Семакова
Уміння і навички самоосвітньої діяльності - змістове наповнення дефініцій

O. Ovrutzki
Actions of dihedral groups on polynomials

О.О. Комліченко, О.М. Цвєткова
Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань

Ю.О. Васеньова, О.С. Бикова
Реалізація системних досліджень відновлювальної енергетики херсонщини

О.В. Кузякіна
Наступність школа-коледж - успішний студент, конкурентоспроможний випускник

Н.В. Ротань
Застосування інноваційних методів навчання при проведенні семінарських занять

В.Ф. Чебукіна
Особливості організації практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

А.В. Подозьорова, Т.О. Литвиненко
Інтегровані та бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетенції

Т.В. Матвієнко
Роль інтерактивних форм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗ

А.В. Стегалюк, О.В. Шкарбуль
Використання методів проблемного навчання на заняттях української літератури

Л.С. Осадча, Т.О. Семакова
Про досвід впровадження громадянської освіти в навчальний процес політехнічних коледжів

Є.О. Кумановський, А.В. Подозьорова
Інноваційні підходи формування спеціальних компетенцій при вивченні фізики

Т.В. Попенко, В.П. Клєпов, Ю.О. Васеньова
Застосування інтер-дисциплінарного підходу

І.В. Боберська
Роль класного керівника у системі виховної роботи ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Т.В. Філонцева, Л.В. Удод
Роль та формування духовності й художньо-естетичної культури студентської молоді

Н.І. Карлова, Т.Є. Багмет
Оцінка якості діяльності циклової комісії

О.О. Комліченко
Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів в контексті потреб економіки

І.В. Боберська, О.В. Наумкіна
Соціальна адаптація студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Г.В. Аблова
Активізація пізнавальної діяльності студентів під час виконання курсових робіт

І.В. Боберська, О.В. Наумкіна
Соціальний захист студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Н.В. Ротань
Інтелектуальний капітал як засіб формування конкурентних переваг підприємства