АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАТАЛИН (1914 – 1985)


А.И. Грабченко, В.А. Федорович, И.Н. Пыжов
Оптимизация результатов 3D моделирования процесса спекания алмазно-абразивных инструментов

В.М. Тонконогий, Л.М. Перпери, А.М Голобородько
Размерная стойкость абразивно-выглаживающих разверток

М.Л. Хейфец, А.С. Васильев, С.А. Клименко, Л. Танович
Технологическое наследование комплекса эксплуатационных параметров качества материала и поверхности детали

Ю.Н. Внуков, С.И. Дядя, М.В. Кучугуров, Э.В. Кондратюк
Устройство для исследования физики явления автоколебаний при токарной обработке

А.Н. Михайлов, А.В. Байков
Обеспечение геометрической точности деталей из природного камня при тонком шлифовании

А.А. Верещака, А.С. Верещака, А.К. Кириллов, О.Ю. Хаустова
Система экологически безопасного сухого резания

С.М. Братан, Ю.К. Новоселов, Н.Н. Столяров
Разработка моделей для оценки эксплуатационных свойств абразивного инструмента

В.П. Ларшин, Н.В. Ліщенко
Механізм вібрацій ріжучого інструмента на металорізальних верстатах

В.І. Лавріненко, І.В. Лєщук
Технологія фінішного двосторонього шліфування опорних поверхонь багатогранних пластин

Ю.Н. Внуков, А.И. Гермашев, П.А. Каморкин, Е.Б. Козлова
Оценка эффективности и качества обработки тонкостенных деталей при концевом фрезеровании

А.А. Верещака, А.С. Верещака
Некоторые тенденции совершенствования функциональных покрытий для режущих инструментов

В.П. Ларшин, Н.В. Ліщенко
Вібродіагностика ріжучого інструмента на верстатах з ЧПК

А.Б. Таровик, О.М. Михайлов
Зниження радіальної і тангенціальної сили різання при комбінованій обробці тонкостінних циліндричних виробів

І.В. Луців, І.І. Брощак
Основні підходи до модульної побудови обмежувальних механізмів

О.Т. Озернюк, Е.А. Логинова
Лифтовые проблемы в Украине

А.А. Оргиян, А.В. Баланюк
Особенности колебаний консольных борштанг для тонкого растачивания

А.М. Саньоцький
Класифікаційний аналіз, основи теорії і елементи розрахунку синхронних карданних шарнірів рівних кутових швидкостей

Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, В.А. Волобоєв
Scopus: достовірність даних за запитами щодо числа публікацій університетів

А.С. Коляда, В.Д. Гогунський
Разработка програмного проекта для извлечения и обработки информации из наукометрических баз данных

В.М. Тонконогий, К.В. Колеснікова, К.О. Логінова, А.О. Негрі
Моніторинг публікаційної активності науковців та кафедр вищих навчальних закладів

П.Д. Федунец
Целенаправленное объединение составляющих сравнительного имиджа ВУЗа

С.В. Руденко, Е.В. Колесникова, Ма Фен.
Аспекты практического управления имиджем учебного заведения

Л.М. Любчик, Г.Л. Гринберг, Е.Л. Любчик
Моделювання оптимальної стратегії інвестора на фінансовому ринку

А.Е. Яковенко, П.С. Носов.
Моделювання клапанів для стомованих інвалідів засобами САПР Delcam PowerShape

O. Ovrutzki
The structure of a PI-RINGS

Н.В. Ламберг, П.С. Носов
Використання інноваційних технологій при викладанні креслення для студентів технічних спеціальностей

О.О. Комліченко
Формування творчої самостійності студентів в навчальному закладі

Н.В. Ротань, Ю.В. Арбузова
Формування позитивного іміджу навчального закладу


Алфавітний покажчик авторів