Редакційна рада

Головний редактор

Оборський Геннадій Олександрович, ректор Державного університету "Одеська політехніка", завідувач кафедри «Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація», дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Заступник головного редактора

Яковенко Олександр Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, директор ВСП Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка", завідувач кафедри «Природничо-наукової підготовки» Державного університету "Одеська політехніка"

Відповідальний секретар

Подозьорова Анжела Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач електротехнічного відділення ВСП Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

Редакційна рада

Антощук Світлана Григоріївна, доктор технічних наук, професор, директор інституту «Комп’ютерних систем» Державного університету "Одеська політехніка", завідувач кафедри «Інформаційних систем»

Вайсман Владислав Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор холдингової компанії Мікрон®, м. Одеса

Гогунський Віктор Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління системами безпеки життєдіяльності» Державного університету "Одеська політехніка", заслужений діяч науки і техніки України

Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій та управління ливарними процесами

Любчик Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Комп’ютерної математики та математичного моделювання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», лауреат державної премії України

Оргіян Олександр Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Технології машинобудування" Державного університету "Одеська політехніка"

Предраг Дашич, професор вищої школи технічної механіки, м. Трстеник, Сербія, іноземний член Інженерної академії України, член Нью-Йоркської Академії наук (NYAS)

Становський Олександр Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Нафтогазового та хімічного машинобудування Державного університету "Одеська політехніка"

Тонконогий Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Державного університету "Одеська політехніка", завідувач кафедри «Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні»

Турманідзе Рауль Сергійович, доктор технічних наук, професор Грузинського технічного університету

Філіппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету "Одеська політехніка", завідувач кафедри «Обліку, аналізу та аудиту»