Редакційна рада

Головний редактор

Оборський Геннадій Олександрович, ректор Одеського національного політехнічного університету, завідувач кафедри «Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація», дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Заступник головного редактора

Яковенко Олександр Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, директор Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, завідувач кафедри «Природничо-наукової підготовки» Одеського національного політехнічного університету

Відповідальний секретар

Подозьорова Анжела Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач електротехнічного відділення Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

Редакційна рада

Антощук Світлана Григоріївна, доктор технічних наук, професор, директор інституту «Комп’ютерних систем» Одеського національного політехнічного університету, завідувач кафедри «Інформаційних систем»

Вайсман Владислав Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор холдингової компанії Мікрон®, м. Одеса

Гогунський Віктор Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління системами безпеки життєдіяльності» Одеського національного політехнічного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій та управління ливарними процесами

Любчик Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Комп’ютерної математики та математичного моделювання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», лауреат державної премії України

Оргіян Олександр Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Технології машинобудування" Одеського національного політехнічного університету

Предраг Дашич, професор вищої школи технічної механіки, м. Трстеник, Сербія, іноземний член Інженерної академії України, член Нью-Йоркської Академії наук (NYAS)

Становський Олександр Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету

Тонконогий Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету, завідувач кафедри «Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні»

Турманідзе Рауль Сергійович, доктор технічних наук, професор Грузинського технічного університету

Філіппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, завідувач кафедри «Обліку, аналізу та аудиту»