В.С. Гусарев
Професор Лінчевський П.А

Г.О.Оборський, В.Д. Гогунський
Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації

Секція: Технології, матеріали, транспорт і логістика

V. Zaloha, А. Honshchyk, R. Zinchenko
Perspectives for application of artificialneural networks and fuzzy logic systems for prediction and diagnosis of tool condition in cutting process

Г.О. Оборський, Л.В. Бовнегра, Ю.В. Шихірева, М.О. Духаніна
Метод вимірювання теплових параметрів затвердіння бетону по інфрачервоних відеопотоках від поверхні деталі

П. Ларшин, Н.В. Лищенко
Определение температуры шлифования при импульсном тепловом потоке

А.А Симонова, М.В. Верезуб
Життєвий цикл виробів із нано- та субмікрокристалічною структурою

.Б. Богуцький, С.М. Братан, Л.Б.Шрон
Стабілізація параметрів якості на операціях чистового шліфування в суднобудуванні

Ю.В. Петраков
Моделирование отклонений формы поверхностей при круглом шлифовании

С.С. Емельяненко, Ю.В. Овчарова
Исследование динамических показателей перемещения штанг станков, основанных на механизмах с параллельной кинематикой

И.М. Буюкли, В.Д.Иоргачев, В.М. Колесник
Способ комбинированной обработки точных отверстий больших диаметров и длин в деталях из труднообрабатываемых материалов

В.Г. Лебедев, Т.В. Чумаченко
Повышение надежности рабочих поверхностей деталей машин, напыленных минералокерамикой Аl2O3 и WC

В.С. Гусарев, Е.Н. Ковальчук, Ю.В. Яровой
Анализ технологического процесса с помощью теории графов

Л.Б. Шрон, Э.Э. Ягьяев
Совершенствование системы диагностики процесса чистового шлифования по динамике изменения выходных переменных

Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко
Вплив переривчастості отвору оброблювальної деталі на згинальні коливання розточувального інструмента

В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко
Определение температуры нестационарного шлифования

С.В. Мироненко, С.О. Лавренчук
Вивчення застосування телематичних систем на транспорті у містах

О.В. Якімов, О.О. Якімова, П.О Якімов, І.М. Іваніщева
Теплові процеси при зубошліфуванні зубчатих колес тарельчатими та профильними кругами

С.В. Мироненко, Р.В. Ласка
Дослідження впливу транспорту на стан доріг

С.В. Марчук, Л.М.Равенець, В.І.Марчук
Моделювання динамічних процесів операцій безцентрового шліфування поверхонь обертання

О.С. Савєльєва, Д.О. Пурич, Ан.О. Становський
Автоматизоване проектування структури складних об’єктів після відновленя

І.В. Марчук, С.В. Марчук, Л.М.Равенець
До визначення власних частот шпиндельного вузла безцентрово-шліфувального автомата SASL 5D для шліфування поверхонь обертання кілець роликоподшипників

І.В. Луців
Порівняльна оцінка продуктивності багатолезового точіння самоналагоджувального типу

Секція: Автоматизація і комп’ютерні технології

В.М. Тонконогий, Е.В. Савельева, А.В. Бец.
Информационные технологии проектирования в ортопедии

А.В. Скатков, А.В. Тарасова.
Информационные технологии поддержки принятия решений логистических задач для неоднородных систем

М.С. Сафонов, О.Е. Яковенко
3D Обертально-поступальна модель для зв’язаних джерел інформації

В.В. Писаренко.
Стабілізація процесу фрезерування 3D поверхні ендопротеза колінного суглоба людини

Є.О. Яковенко.
Практична реалізація мультиагентної системи управління знанням

Ю.І. Косенко, П.С. Носов.
Узагальнена модель відновлення знань на базі модернізованого циклу Шухарта-Демінга

P.S Nosov, A. D. Yalansky, V.О. Іakovenko.
3D modelling of rehabilitation corset with use of PowerSHAPE delcam

В.В. Коленко, О.В. Нарожний.
Аналіз атак та методи захисту стегосистем

Секція: Управління проектами та якістю

В.О. Вайсман, К.С. Масленнікова.
Сутність компетенції учасника команди при управлінні проектами

С.В. Руденко, О.Г. Катуніна, K.В. Колеснікова.
Ідентифікація марківської моделі управління медичними проектами

В.Д. Гогунський, І.І. Становська, І.М. Гур’єв.
Проблеми комплексної оптимізації в управлінні програмою створення однотипних об’єктів

С.В. Ткачук, В.Д. Гогунський.
Багатовекторний розвиток навчальних закладів на основі концепції створюваної цінності

K.V. Kolesnikova, E.V. Vlasenko, D.V. Lu-kyanov, T.M. Oleh.
Process model of communication in projects using Markov chain.

Секція: Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко.
Стан та перспективи розвитку туризму в Херсонській області

Н.В. Ротань, О.О. Комліченко.
Інноваційний розвиток регіонів України та фактори, що на нього впливають

І.О. Носова, Л.Г. Хаєт.
Тренінгові методи у розвитку професійних компетенцій фахівців готельно-ресторанної справи

Д.М. Якимчук.
Дослідження довговічності роботи ламп розжарювання закладів сфери послуг

О.В. Дзюндзя.
Технологія мусів функціонального призначення

Секція: Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення

T.О. Semakova, O.P.Silishchenko.
Use of physical sums in the process of abilities and skills forming of students self-education

Л.А. Савенок.
Інноваційні технології викладання соціально - політичних дисциплін

Г.І. Разумна.
Формування навчально - дослідницьких умінь студентів на заняттях з дисципліни «Землеробство та тваринництво»

Р.В. Чепок.
Нові можливості вирішення геометричних задач за допомогою Компас 3DV10 в процесі викладання інженерної та комп’ютерної графіки з практикумом

А.М. Шахман
Впровадження інтерактивних методів навчання