В.Д. Гогунський, В.Ю. Васильєва, В.О. Яковенко
Управління процесом формування науко метричних показників наукових публікацій

В.Д. Яковенко, О.І. Куценко
Система управління якістю у вищому навчальному закладі

О.М. Дудченко, В.І. Новиков
Оптимальне проектування технічних систем суднобудування на основі принципу Парето

С.О. Якушенко, П.С. Носов
Розробка САПР для визначення технічного стану автомобільних двигунів на основі аналізу віброакустичних шумових сигналів

Г.Ф. Сафонова, А.Л. Кицюк, В.К. Кочнєва
Формалізація алгоритму створення креслень базових конструкцій основи ліфу

О.В. Крижановська
Розробка, конструкція та випробування автоматичного обертового столу для 3D сканування об'єктів

П.О. Воробйов, П.С. Носов, О.В. Литвиненко
Особливості 3D ідентифікації геометрично деформованих поверхонь кузову автотранспортних засобів

К.В. Хомутова
Огляд історії розвитку технології прямого моделювання, причини та передумови її появи в КОМПАС-3D

Г.В. Носова, О.В. Свириденко
Формальні підходи у вирішення завдань багатокритеріальної оптимізації етапів автоматизованого 3D проектування

М.С. Сафонов, Т.Є. Багмет
Методы денормализации баз данных для уменьшения времени выполнения запросов

В.В. Коленко, А.О. Маляренко, А.В. Альохіна
Практичні оцінки стійкості систем

І.І. Бездворний, Є. Баранецький
Автоматизований метод атестації при оцінці показників мікроклімату в навчальних приміщенях

О.Є. Яковенко, П.С. Носов, Є.О. Яковенко
Інформаційна асистивна технологія навчання осіб з порушенням опорно-рухального апарату

В.М. Коваль, Ю.О. Васеньова, Т.В. Попенко
Проблеми спорудження та впровадження об'єктів відновлювальної енергетики

Н.В. Ротань, О.О. Комліченко
Методичні підходи до формування звіту про інтелектуальний капітал промислового підприємства

А.М. Корівчак
Психо-емоційні типи поведінки викладачів при спілкуванні зі студентською молоддю

О.В. Павліченко
Ефективність аудіювання при викладанні іноземної мови за професійним спряміванням

Т.О. Куцак, А.В. Стегалюк, Л.В. Удод, О.В. Шкарбуль
Реалізація стратегії національно-патрічного виховання молоді викладачами гуманітарних дисциплін в умовах євроінтеграції

М.В. Быстрянцев, А.Н. Быстрянцева
Использование блогов в учебно-воспитательном процессе

Г.О. Дробот, Д.А. Дрозд
Організація науково-дослідницької діяльності студентів в рамках клубів за інтересами

С.О. Савченко, Н.В. Євдокімова
Участь студентів у розробці і виготовленні лабораторного устаткування електричних, електронних і механотронних систем автомобілів у рамках курсового і дипломного проектування

В.Ф. Чебукіна, О.В. Крижановська
Циклова комісія - центр науково-прикладної та методичної роботи

Т.В. Попенко, Ю.О. Васеньова
Проблеми мотивації до навчання в умовах сучасного стану ринку праці

В.П. Клєпов, Л.В. Єгоров
Дослідження ризику використання мобільних систем "банк-клієнт"

А.М. Живець
Стратегія ВНЗ: тренди, технології та передова практика

О.В. Кузякіна, С.В. Рослякова
Застосування диференціальних рівнянь до списку реальних процесів у курсах спеціальних дисциплін

Л.В. Удод, К. Литвиненко
Застаріла лексика як елемент стилізації історичної епохи в романі Л. Костенко "Берестечко"

Т.О. Семакова, С.О. Заболотна
Дистанційне навчання: за і проти

В.Ф. Чебукіна
Удосконалення методів організації навчальної та позанавчальної роботи зі слабко встигаючими студентами на відділеннях колледжу

Л.С. Осадча
Схематично-знакова методика при викладанні соціальних дисциплін

Г.М. Лебедь
Веб-квест як технологія компетентністю зорієнтованого навчання студентів політехнічних коледжів

О.В. Левченко
Використання мультимедійних технологій для підвищення якості освіти

М.В. Задорожна, О.Є. Кумановський
Специфіка дистанційного навчання при вивченні дисциплін природничого циклу студентів ВНЗ І-ІІ акредитації

Л.В. Крутіна
Використання сучасних освітніх технологій у вивченні дисциплін напряму "Програмна інженерія"

О.В. Ботвинюк
Формування мотивації навчання студентів технічних спеціальностей на заняттях з української мови

Р.І. Слєпухіна
Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з історії України

А.С. Мадаєва
Використання емпіричних досліджень при викладанні соціології в політехнічному коледжі

Н.В. Воронова, С.В. Рослякова
Формування умінь та навиків самостійної роботи у студентів під час теоретичного навчання

Т.В. Кузнєцова
Моделювання технологічних процесів у Feature Cam на лабораторному практикумі